EN

در دنیایی که به سرعت برق و بادبه سمت بهره گیری بیشتر از فناوری های نوین روز پیش می رود و در عرصه رقابت در فضای تجاری از هر زمان دیگری تنگ تر شده است ، کسب و کارهایی موفق تر و از بقیه جلوتر هستند که بتوانند از یک سو خود را به تکنولوژی روز مجهز کنند و از سوی دیگر ،در همکاری بین بخشی بهتر بدرخشند و حوزه های تخصصی را خود در دست بگیرند.

این هدف بزرگ چیزی نبود جزء استفاده از سیستم سورتینگ مکانیزه برای جداسازی بسته ها و مرسولات و رهسپاری آنها به مقصد به کمک گروهی از مبدعان دانش بنیان گذر مکانیزه شدن سیستم سورتینگ گامی بلند به سوی پستی صنعتی به شمار می آید که باعث رونق اقتصادی ،کمک به اشتغال زایی و حمایت از مشاغل خرد میگردد.

پروژه ی مرکز پردازش مرسولات در شرکت ماهکس با ظرفیت 10 هزار بسته در ساعت و حدود 120گیت خروجی در هاب مرکزی شرکت ماهکس در حال ساخت و در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

پروژه ی مرکز پردازش مرسولات در شرکت ماهکس با ظرفیت 10 هزار بسته در ساعت و
حدود 120گیت خروجی در هاب مرکزی شرکت ماهکس در حال ساخت و
در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

 

در دنیایی که به سرعت برق و بادبه سمت بهره گیری بیشتر از فناوری های نوین روز پیش می رود و در عرصه رقابت در فضای تجاری از هر زمان دیگری تنگ تر شده است ، کسب و کارهایی موفق تر و از بقیه جلوتر هستند که بتوانند از یک سو خود را به تکنولوژی روز مجهز کنند و از سوی دیگر ،در همکاری بین بخشی بهتر بدرخشند و حوزه های تخصصی را خود در دست بگیرند.

این هدف بزرگ چیزی نبود جزء استفاده از سیستم سورتینگ مکانیزه برای جداسازی بسته ها و مرسولات و رهسپاری آنها به مقصد به کمک گروهی از مبدعان دانش بنیان گذر مکانیزه شدن سیستم سورتینگ گامی بلند به سوی پستی صنعتی به شمار می آید که باعث رونق اقتصادی ،کمک به اشتغال زایی و حمایت از مشاغل خرد میگردد.

پروژه ی مرکز پردازش مرسولات در شرکت ماهکس با ظرفیت 10 هزار بسته در ساعت و حدود 120گیت خروجی در هاب مرکزی شرکت ماهکس در حال ساخت و در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

    Sorry, your entered tag is not valid!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست‌های مرتبط

ثبت شکایت