EN

خدمات بیمه ماهکس

سالانه بیش از 600 میلیون تن کالا در سطح کشور از طریق حمل جاده ای و با استفاده از بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل جا به جا می گردد. با توجه به حجم بسیار بالای جابه جایی بار در جاده ها در کشور طبیعتا ریسک ها و خطرات زیادی در حین حمل و جابجایی کالاها رخ خواهد داد که مسئولیت جبران خسارات ایجاد شده به کالای مورد حمل را باید شرکت های متصدی حمل و نقل بعهده گرفته و جبران خسارت نمایند.

ارسال مرسولات بدون آسیب‌دیدگی یا مفقودی از ابتدایی‌ترین وظایف شرکت‌های توزیع بار می‌باشد، با این وجود تمامی مشتریان ماهکس می‌توانند در صورت تمایل و بنا به ارزش محتویات بسته خود و با استفاده از راهنمایی‌های کارشناسان شرکت از خدمات بیمه بار با نرخ مناسب استفاده نمایند.

مشتریان ماهکس می‌توانند در صورت تمایل و بنا به ارزش محتویات بسته خود
و با استفاده از راهنمایی‌های کارشناسان شرکت از خدمات بیمه بار با نرخ مناسب استفاده نمایند.

 در این حالت چنانچه مرسوله در مراحل پستی دچار آسیب‌دیدگی شده و یا مفقود گردد مطابق قوانین و مقررات، به‌میزان ارزش اظهار شده توسط مشتری و تایید ارزش، غرامت پرداخت می‌گردد.
ثبت شکایت