EN

خدمات انبارداری

یکی از مهمترین عناصر صنعت لجستیک در جهان، انباری‌داری است که نقشی بنیادین در مدیریت زنجیره تأمین دارد.
شرکت‌های لجستیک علاوه بر اینکه محیطی امن برای ذخیره‌سازی فراهم می‌آورند با ایجاد یک محیط متمرکز، موجب سازماندهی و مدیریت آسان‌تر تدارکات می‌شوند.
امری که باعث کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش درآمد کسب و کارها می‌شود.

ماهکس می‌تواند فضای مشخصی از انبار خود را در اختیار شرکت‌های تأمین‌کننده کالا قرار دهد و بر مبنای دستور ارسال مشتری در زمان‌های مشخص، هریک از کالاهای دپو شده در محل انبار ماهکس به مقاصد مد نظر وی را ارسال نماید.

ماهکس می‌تواند فضای مشخصی از انبار خود را در اختیار شرکت‌های تأمین‌کننده کالا قرار دهد

 بدین‌صورت این امکان وجود دارد که فروشگاه‌های الکترونیک و سایر شرکت‌های تأمین‌کننده کالا، انبار خود را به انبار بزرگ ماهکس انتقال دهند و هر زمان که کالایی را به فروش رساندند دستور ارسال آن‌را به مقصد مشتری، به ماهکس ارسال نمایند.

در این حالت این مشتریان می‌توانند ضمن صرفه‌جویی از لحاظ هزینه‌های عملیاتی، نیروی انسانی و فضای انبار خود خود از کیفیت ارسال خود نیز مطمئن باشند. از دیگر مزایای دپوی مرسولات در انبار ماهکس، بهره‌مندی از ارائه مرسوله از سوی مشتری تا ساعات پایانی روز جهت ارسال می‌باشد.
ثبت شکایت