EN

قوانین ارسال مرسوله

شرایط و قوانین ارسال مرسوله

1) تعاریف


1-1- سریع ترابر ماهان(ماهکس): متصدی حمل و نقل کالا می‌باشد.
1-2- مشتری: شخصی حقیقی یا حقوقی بعنوان فرستنده یا گیرنده است که کالای خود را جهت حمل به ماهکس ارایه می‌نماید.
1-3- نماینده مشتری: شخصی که با ارایه‌ی معرفی‌نامه‌ی معتبر به نمایندگی از مشتری اقدام به تنظیم و امضا بارنامه ماهکس می‌نماید.
1-4-گیرنده: شخصی که مطابق مشخصات مندرج در بارنامه حق دریافت کالا را دارد.
1-5- نماینده‌ی گیرنده: شخصی که به موجب معرفی نامه‌ی معتبر حق دریافت کالا را به نیابت از گیرنده دارد.
1-6- مدت حمل: منظور مدت زمان دریافت کالا از مشتری تا تحویل به گیرنده یا تحویل در فرودگاه مقصد می‌باشد.
1-7- بارنامه: عبارت است از سند حمل کالا که مبین تعداد، نوع، بسته‌بندی، وزن حقیقی و حجمی کالا و هزینه‌های حمل، مشخصات گیرنده و مشتری و غیره ‌می باشد و به امضای مشتری یا نماینده‌ی وی میرسد.
1-8- قانون حاکم: قانون حاکم بر این نوشتار، قانون تجارت ایران در حمل زمینی و کنوانسیون ورشو 1929و پروتکل الحاقی لاهه1955 در حمل هوایی می‌باشد.

 


2) تعهدات و مسئولیت‌های ماهکس


2-1- تعهدات و مسئولیت‌های ماهکس مطابق مندرجات این قرارداد محدود به مدت حمل و به موجب قانون حاکم می‌باشد.
2-2- ماهکس در قبال ورود خسارت و فقدان کالای دریافتی مشتری، مسئول خواهد بود مشروط بر اینکه این خسارت یا فقدان، ناشی از فعل یا ترک فعل مشتری یا تحویل گیرنده و یا مربوط به اموری خارج از اراده‌ی ماهکس نباشد.
2-3- مسئولیت ماهکس در صورت ورود خسارت، مفقودی یا سرقت در حمل هوایی مطابق کنوانسیون ورشو تا حداکثر 19 اس‌دی‌آر بر مبنای هر کیلوگرم (GROSS WEIGHT) و در حمل زمینی تا میزان کرایه‌ی حمل محموله‌ی آسیب دیده می‌باشد؛ مگر اینکه ارزش کالای موضوع حمل به متصدی حمل اعلام گردد که در این‌صورت در قبال پرداخت حق بیمه، مسئولیت ماهکس، پیگیری تا پرداخت خسارت مطابق بیمه نامه‌ی صادره و تا میزان ارزش کالا با احتساب فرانشیز بیمه‌ای خواهد بود. لیکن در هر حال خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم، بیشتر از کرایه حمل آن محموله نخواهد بود.
2-4- ماهکس می‌تواند هنگام دریافت کالا راساً و یا در صورت درخواست مشتری محموله را بررسی نماید به نحوی که مناسب بودن شرایط حمل از قبیل بسته‌بندی، تعداد و غیره برای وی محرز گردد. در صورت تحویل مرسوله به گیرنده با همان شرایط شکل ظاهری زمان دریافت مرسوله از مشتری، ماهکس نسبت به فقدان، کسری، آسیب کالا و یا عملکرد آن مسئولیت نخواهد داشت.
2-5- ماهکس کالا را مطابق مشخصات مندرج در بارنامه و با احراز سمت و دریافت رسید به گیرنده تحویل می‌نماید.

 


3) تعهدات و مسئولیت‌های مشتری


3-1- مشتری مسئول صحت و سقم مشخصات و اظهاراتی است که در مورد کالا در بارنامه قید می‌نماید.بدیهی است در صورت مغایرت در اظهارات اعم از محتویات و … مسئولیت قانونی بر عهده فرستنده(مشتری) خواهد بود.
3-2- مشتری مسئول کلیه‌ی خساراتی است که متصدی حمل‌و‌نقل یا هر شخص دیگر به علت نامنظم بودن یا نادرست بودن یا کامل نبودن مشخصات مذکور و اظهارات او متحمل می‌گردد.
3-3- مشتری قبل از تحویل کالا به گیرنده باید اطلاعات و اسنادی را که برای انجام تشریفات گمرکی و پلیسی یا عوارض لازم است در اختیار متصدی حمل قرار دهد. مشتری در برابر متصدی حمل، مسئول هرنوع خسارتی است که از فقدان یا نقص یا خلاف قانون بودن اطلاعات و اسناد مزبور ناشی می‌گردد، به‌استثناء مواردی که خسارت حاصله نتیجه خطای متصدی حمل یا عاملین او باشد.
3-4- مشتری مکلف می‌باشد در صورت غیر ایرانی بودن کالا نسبت به اظهار آن و همچنین ارائه مستندات از قبیل پته گمرکی، اینوویس(فاکتور رسمی) و غیره به ماهکس اقدام نماید در غیر این‌صورت مسئولیت قانونی ناشی از عدم ارائه مستندات از قبیل خواب خودرو، قرارهای قضائی و غیره بر عهده وی خواهد بود. بدیهی است هرگونه تغییری در این خصوص نیز به عهده مشتری می‌باشد.
3-5- مشتری مکلف می‌باشد از ارائه کالاهایی از قبیل چک، سفته، وجه نقد، اوراق سهام، طلا و نقره، یورو، دلار، کالاهایی با قابلیت شکستنی مانند آیینه، شیشه و مانند آن و… خودداری نماید.در صورت عدم توجه به این بند و هرگونه خسارت یا فقدان، مسئولیتی متوجه ماهکس و شرکت بیمه نخواهد بود.
3-6- مشتری مکلف به عدم ارائه کالاهای ممنوعه از نظر قوانین کشوری به ماهکس می‌باشد.
3-7- با توجه به اینکه اصل بر نو و بدون کارکرد بودن کالاهای تحویلی به ماهکس می‌باشد؛ در صورت تمایل مشتری به ارسال کالای مستعمل و کارکرده، مشتری مکلف به اظهار آن می‌باشد، لیکن در صورت وقوع خسارت یا مفقودی مسئولیت ماهکس صرفا تا میزان کرایه حمل بارنامه آسیب‌دیده یا مفقود شده می‌باشد.
3-8- مشتری متعهد میگردد در صورت پسکرایه بودن بارنامه و عدم تحویل مرسوله و یا پرداخت هزینه توسط گیرنده، کلیه هزینه های ارسال و عودت مرسوله را به ماهکس پرداخت نماید.
3-9- در صورتی که مرسوله توسط پیک رویت گردد گیرنده نیز می‌تواند مرسوله را از لحاظ فیزیکی و ظاهر آن بررسی نماید. در صورت تحویل به صورت پلمپ و وکیوم مسولیت ماهکس صرفا در تحویل کالا بصورت سالم از لحاظ ظاهر بسته بندی می‌باشد و گیرنده نمی‌تواند مرسوله را بازگشایی نماید مگر به واسطه بروز علایم ظاهری خسارت مانند نشتی، خراشیدگی عمیق، سوراخ شدن بسته بندی و پارگی.

 


4) موارد رافع مسئولیت


درصورت بروز هر یک از شرایط ذیل ماهکس از هرگونه مسئولیت مبرا خواهد بود:
4-1- در صورتی که متصدی حمل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه‌ی تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین وی مقدور نبوده است.
4-2- فعل یا ترک فعل مشتری، تحویل گیرنده و یا نماینده‌ی ایشان که منجر به خسارت یا اشکال در روند حمل گردد.
4-3- دریافت لوازم شخصی یا کالا بدون آنکه گیرنده نسبت به آن اعتراضی داشته باشد حاکی از این است که کالا بدون نقص و بر طبق سند حمل، تحویل گیرنده شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
4-4- نقص در بسته‌بندی و علایم و شماره‌ها در صورتی که بسته‌بندی توسط مشتری یا نماینده‌ی وی صورت گرفته باشد.
4-5- اشکالات و ایرادات ناشی از نوع بارچینی یا تخلیه در صورتی که توسط مشتری یا نماینده وی صورت گرفته باشد.
4-6- عیوب ذاتی کالا
4-7- در صورت عدم دریافت محموله توسط گیرنده و عدم تعیین تکلیف توسط مشتری‌ کالا تا پایان مواعد قانونی، مرور زمان مندرج در قانون تجارت و کنوانسیون مربوطه، در انبار شرکت حمل باقی می‌ماند که در صورت مراجعه‌ی گیرنده یا درخواست مشتری با اخذ هزینه‌های انبار داری و… به وی تحویل گردد. بدیهی است پس از مواعد قانونی مرور زمان، حق تعیین تکلیف کالا با شرکت حمل کننده خواهد بود و مشتری یا گیرنده حق هرگونه ادعا را از خود سلب و ساقط می‌نماید.
4-8- نظر به اینکه ماهکس امکان حمل و بیمه نمودن کالا با دمای خاص یا با ماهیت فاسد شدنی را ندارد، لذا در زمان وقوع خسارت در صورتیکه مشتری اقدام به تحویل کالا با ماهیت فاسد شدنی و شرایط حمل خاص از قبیل دما، نوع حمل و… به ماهکس نماید، مسئولیت ماهکس در قبال پرداخت خسارت تا میزان کرایه حمل بارنامه خواهد بود.
4-9- با توجه به اینکه ماهکس اطلاعی از محتوای داخل بسته‌بندی ندارد در صورتیکه ماهکس بصورت سلامت ظاهری و پلمپ بسته‌بندی مرسوله را تحویل گیرنده دهد هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارت، کسری و یا غیر مجاز بودن کالای داخل بسته نخواهد داشت.
4-10- سایر موارد مندرج در قوانین و کنوانسیون

 


5) مرور زمان


5-1- در صورت بروز خسارت، شخصی که لوازم یا کالا را دریافت می‌کند باید بلافاصله هنگام دریافت کالا مراتب ورود خسارت را به تحویل دهنده کتبا اعلام نماید. قابل ذکر است اعلام اعتراض خارج از مواعد قانونی فوق، قابلیت استماع نداشته مگر در صورت تقلب متصدی حمل. بدیهی است دریافت کالا و عدم اعلام اعتراض از سوی تحویل گیرنده به منزله دریافت صحیح، سالم و کامل کالا می‌باشد.
5-2- هرگاه ظرف موعد قانونی از تاریخ ورود به مقصد یا از تاریخی که هواپیما می‌بایست وارد می‌شد یا از تاریخی که حمل و نقل متوقف گردیده است (در ارسال هوایی) و همچنین از تاریخی که تسلیم بایستی صورت می‌گرفته و یا کالا تحویل به گیرنده شده است(در ارسال زمینی)، اقامه دعوی به عمل نیاید، حق مطالبه‌ی خسارت زایل خواهد شد. همچنین نسبت به کالاهای ارسالی که به هردلیل تحویل گیرنده نگردیده و مشتری نیز تعیین تکلیف ننموده است؛ پس از مواعد قانونی مذکور، حق تعیین تکلیف در اختیار ماهکس خواهد بود.

 


6) مراجع حل اختلاف صالحه


مراجع قضایی و نهادهای حل اختلاف شهر تهران درخصوص اختلافات طرفین صالح خواهند بود.

ثبت شکایت