بلاگ

نتایج مطالعات واحد تحقیق و توسعه ماهکس

.

کنوانسیون تیر ۱۹۱۹ ۷۵۷ کیوان مجیدی

کنوانسیون تیر

این کنوانسیون که به تیر ۱۹۷۵ معروف است، مشتمل بر ۶۴ ماده و ۹ ضمیمه است. این سیستم تمام اروپا، شمال آفریقا، خاور نزدیک و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین شیلی و اروگوئه در آمریکای جنوبی از اعضای این کنوانسیون می‌باشند. سیستم تیر ممکن است در مورد حمل و نقل کانتینری…

کنوانسیون یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (ورشو) ۱۹۱۹ ۷۵۷ کیوان مجیدی

کنوانسیون یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (ورشو)

سران بسیاری از کشورها با اذعان به اینکه وضع مقررات یکسان در مورد شرایط حمل و نقل هوایی بین‌المللی از نظر اسناد مورد استفاده در این نوع حمل و نقل و همچنین از نظر مسئولیت متصدی حمل و نقل کمال سودمندی است، نمایندگان خود را تعیین کرده‌اند تا کنوانسیونی را تحت عنوان (کنوانسیون مربوط به…

لاجستیک